ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3461
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nidzickiego za lata 2007-2008
Nr aktu prawnego
XXIX/182/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3462
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Nr aktu prawnego
XXIX/181/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3463
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
XXIX/180/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3464
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia 4 letniego technikum technologii drewna i włączenie go do Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Nr aktu prawnego
XXIX/179/09
Status
Unieważniona
Lp: 3465
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIX/178/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3466
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/177/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3467
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nidzica na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/176/09
Status
Zmieniony
Lp: 3468
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIX/175/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3469
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowo
Nr aktu prawnego
XXIX/174/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3470
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski.
Nr aktu prawnego
XXIX/173/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji