ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3441
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
165/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3442
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2009 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
164/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3443
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg ulic powiatowych w sezonie 2009/2010
Nr aktu prawnego
163/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3444
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia n/w dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej i zaliczenie ich do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
162/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3445
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg W Nidzicy
Nr aktu prawnego
161/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3446
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
Nr aktu prawnego
XXX/185/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3447
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXX/184/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3448
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku.
Nr aktu prawnego
160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3449
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2009 roku.
Nr aktu prawnego
159/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3450
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
158/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji