ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3431
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXI/189/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3432
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/188/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3433
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXI/187/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3434
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXI/186/09
Status
Zmieniony
Lp: 3435
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
171/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3436
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
170/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3437
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
169/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3438
Data podjęcia
2009-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wskazania dwóch członków zarządu uprawnionych do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek
Nr aktu prawnego
168/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3439
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
166/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3440
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
167/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji