ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3421
Data podjęcia
2009-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Nr aktu prawnego
XXVI/163/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3422
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
128/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3423
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2008.
Nr aktu prawnego
127/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3424
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”
Nr aktu prawnego
126/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3425
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2009 roku.
Nr aktu prawnego
125/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3426
Data podjęcia
2009-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych.
Nr aktu prawnego
124/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3427
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Programu Powiatu Nidzickiego na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013
Nr aktu prawnego
XXV/162/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3428
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXV/161/09
Status
Zmieniony
Lp: 3429
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Nr aktu prawnego
XXV/160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3430
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowo z przeznaczeniem na realizację programu ,, Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
Nr aktu prawnego
XXV/159/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji