ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3391
Data podjęcia
2009-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
190/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3392
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
189/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3393
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/205/09
Status
Zmieniony
Lp: 3394
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/204/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3395
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/203/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3396
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/202/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3397
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zajęcia stanowiska w sprawie proponowanych przez Warmińsko -Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXXIV/201/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3398
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/200/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3399
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu powiatu Nidzica, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3400
Data podjęcia
2009-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji