ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3381
Data podjęcia
2009-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
172/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3382
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie przez samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy majątku trwałego przekazanego Zespołowi w nieodpłatne użytkowanie
Nr aktu prawnego
XXXI/191/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3383
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia pomieszczeń Przychodni Obwodowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXI/190/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3384
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXI/189/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3385
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/188/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3386
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXI/187/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3387
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXI/186/09
Status
Zmieniony
Lp: 3388
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
171/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3389
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
170/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3390
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
169/09
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji