ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/79/08Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/79/08

Szczegóły informacji

XIV/79/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 2008-01-30

Data podjęcia/podpisania: 2008-01-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-01-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

Zmienia:

XIII/70/07

Na podstawie:

art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XIV/79/08

Rady Powiatu Nidzica

z dnia 30 stycznia 2008 r.

 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm) oraz  art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę  55.031 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 111.381 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi  38.527.779 zł, zgodnie z zał. nr 2

 

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.064.951 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

1)   zaciąganych kredytów w kwocie   - 2.923.683 zł,

 

2)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 141.268 zł.

 

2.Przychody budżetu w wysokości  3.064.951 zł, rozchody w wysokości 892.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr  XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2008:

 

1.     Załącznik nr 3a ,, Zadania inwestycyjne w 2008 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

2.     Załącznik nr 5 ,, Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008r - przychody i rozchody budżetu „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Opracowała: R. Mróz    

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

                                                                                                                          Zbigniew Wernik                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-18 11:50:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-18 11:52:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 14:43:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony