ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XLII/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLII /266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Nr aktu prawnego
XLII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego”
Nr aktu prawnego
XLII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Nr aktu prawnego
XLII/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym przez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych
Nr aktu prawnego
152/453/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji