ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zawarcia umów z wykonawcami w związku z realizacją inwestycji, np. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr aktu prawnego
118/370/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/371/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą"
Nr aktu prawnego
118/369/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
118/368/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Powiatu Nidzickiego zakupionych w ramach projektu pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
Nr aktu prawnego
118/367/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
118/366/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
117/365/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/221/2021
Status
Zmieniony
Lp: 29
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXIII/220/2021
Status
Zmieniony
Lp: 30
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/219/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji