ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/145/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/145/08

Szczegóły informacji

XXIII/145/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 19-12-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-19

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-12-19

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zmienia:

XV/85/08

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92)

Treść:

W Uchwale Nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota
w złotych

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
w tym na:

1 523 036

1.      

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
(art. 35a ust. 1 pkt 8)

737 770

2.      

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

113 168

3.      

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)

14 520

4.      

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

267 885

5.      

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)

149 593

6.      

Zwrot wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

37 800

7.      

Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

0

8.      

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla pracodawcy (art. 26e)

200 000

9.      

Zwrot 60% wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne
dla pracodawcy (art. 26f)

0

10.    

Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

2 300

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zabiełło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-05 13:52:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-05 13:54:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-05 13:57:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony