ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXIX/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXIX/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIX/242/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji