ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
157/462/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2023 r.
Nr aktu prawnego
157/461/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Informacji Niejawnych
Nr aktu prawnego
Z/46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
156/460/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023 - 2034
Nr aktu prawnego
156/459/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
Z/45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
154/456/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym
Nr aktu prawnego
154/455/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
152/454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
Nr aktu prawnego
Z/44/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji