ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXI/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXXI/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Nr aktu prawnego
XXXI/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XXXI/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w prawie przyjęcie "Programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2023"
Nr aktu prawnego
XXXI/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/46/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji