ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIX/299/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/298/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/297/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIX/296/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "TIK? TAK! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy" Nr umowy RPWM.09.03.01-28-0004/23-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działania 9.3 - "infrastruktura edukacyjna" Poddziałania 9.3.1 - "Infrastruktura kształcenia zawodowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nr aktu prawnego
Z/45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
187/536/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
187/535/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
187/534/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
187/533/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
187/532/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji