ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
130/396/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
130/395/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
130/394/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
130/393/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/392/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/391/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
129/387/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia osób do wprowadzania w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i informacji do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej
Nr aktu prawnego
129/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opisującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2022
Nr aktu prawnego
129/389/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji