ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
109/344/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
108/343/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym
Nr aktu prawnego
108/342/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
108/341/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
Nr aktu prawnego
108/340/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica
Nr aktu prawnego
108/339/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
Z/48/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Obwieszczenie Rady Powiatu w Nidzicy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXI/210/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji