ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie petycji mieszkańców miasta Nidzica przeciwko inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 141/14, obręb 5 miasta Nidzica przy ul. Rataja z dnia 15 lutego 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/234/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXXVII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXVII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/230/2022
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji