ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odnośnie nielegalnego, niecelowego, niegospodarnego i nierzetelnego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
Nr aktu prawnego
LIII/324/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu składu osobowego Komisji, Skarg Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
LIII/323/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/207/2021 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
LIII/322/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
198/555/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców
Nr aktu prawnego
198/554/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie składu osobowego Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/60/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Nr aktu prawnego
197/553/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami pn.: Zakup, dostawa i montaż wybranych udogodnień architektonicznych i komunikacyjnych przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami wzroku w ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
196/552/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji