ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/230/2022
Status
Zmieniony
Lp: 142
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
130/396/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
130/395/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
130/394/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
130/393/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/392/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/391/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
129/387/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia osób do wprowadzania w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i informacji do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej
Nr aktu prawnego
129/390/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji