ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr OZK.272.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
200/559/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
199/558/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach Projektu: "TIK? TAK! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy", nr RPWM.09.03.01-28-0004/23, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 r.
Nr aktu prawnego
199/557/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
199//556/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LIII/329/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIII/328/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Nidzickiego, na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz roboty budowlane, w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, Edycja RPOZ/2022
Nr aktu prawnego
LIII/327/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2023-2025"
Nr aktu prawnego
LIII/326/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIII/325/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji