ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIX/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia szer. rez. Wojciecha S.
Nr aktu prawnego
Z/26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki" w formie "zaprojektuj i wybuduj"
Nr aktu prawnego
Z/25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Stanisława Staszica w Nidzicy przy ul. Jagiełły 3, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
137/411/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy kształcenia w zawodzie: technik agrobiznesu
Nr aktu prawnego
137/410/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Nr aktu prawnego
137/409/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
Z/22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki"
Nr aktu prawnego
135/408/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji