ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
114/353/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
114/352/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
113/351/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
113/350/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030" wraz z projektem "Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030"
Nr aktu prawnego
112/349/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
Nr aktu prawnego
Z/50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nagrody rocznej za 2020 rok
Nr aktu prawnego
111/348/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
111/347/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
110/346/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji