ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą"
Nr aktu prawnego
115/358/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r."
Nr aktu prawnego
115/357/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Powiatu Nidzickiego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/356/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/355/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
115/354/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXXII/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXII/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Nr aktu prawnego
XXXII/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/211/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji