ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
125/380/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2022 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
125/379/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z/9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
124/378/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Nowogórskiej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy do działania w imieniu Powiatu Nidzickiego przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym
Nr aktu prawnego
124/377/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039
Nr aktu prawnego
XXXVI/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o ograniczenie tonażu na drodze powiatowej 1585N Rączki-Michałki do 15 ton
Nr aktu prawnego
XXXVI/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/7/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji