ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
Nr aktu prawnego
Z/59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/58/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
Nr aktu prawnego
Z/56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
Nr aktu prawnego
Z/55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowo na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030"
Nr aktu prawnego
115/363/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczenia oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
115/362/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
115/361/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/360/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji