ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Nr aktu prawnego
144/425/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru statuetki pamiątkowej "Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego"
Nr aktu prawnego
144/426/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
143/424/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
143/423/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
143/422/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
Z/30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Starosty Nidzickiego i Wicestarosty do reprezentowania Zarządu Powiatu w Nidzicy w zakresie realizacji umowy Nr OZK.272.5.2021 zawartej w dniu 9 sierpnia 2021 roku na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
142/421/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Powiatowi Nidzickiemu w związku z obciążeniem służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
142/420/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki"
Nr aktu prawnego
142/419/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
142/418/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji