ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
Z/13/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie potwierdzenia czynności dokonanych przez Panią Aleksandrę Nowogórską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz radcę prawnego Pana Pawła Markiewicza, w imieniu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
126/386/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23
Nr aktu prawnego
126/385/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2022 roku
Nr aktu prawnego
126/384/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu o pow. 52,60 m2 stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
126/383/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu o pow. 52,60 m2 stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczania terminów rozpoczęcia i zakończenia kwartalnych kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia, Piątki 37, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
Z/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
Z/10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
125/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej z budżetu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
125/381/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji