ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego"
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia pracownika do spraw naruszeń w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Nidzickim w 2022 roku
Nr aktu prawnego
Z/63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w powiecie
Nr aktu prawnego
Z/62/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Nr aktu prawnego
Z/61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
Z/60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
116/364/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji