ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwołanie XXX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-13 14:22:51 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 13 września 2021r.
OSO.0002.7.2021
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. ) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji, która odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) powołania Komisji Skrutacyjnej,
   2) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy.
4. Wnioski radnych i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
« powrót do poprzedniej strony