ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwołanie XXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-17 08:32:00 przez Jarosław Komoszyński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

                                                                   Nidzica, dnia 12 sierpnia 2021r.
OSO.0002.6.2021
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Jednocześnie zawiadamiam, że transmisja będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod adresem:  http://powiatnidzicki.esesja.pl

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdania z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu Nidzickiego za 2020 rok.
5.    Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2021 r.
6.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2021/2022 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   1)    przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
   2)    przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,
   3)    ustalenia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego”,
   4)    wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
   5)    zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
   6)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
8.    Wnioski radnych i sprawy różne.
9.     Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 mgr inż. Andrzej Bróździński 
« powrót do poprzedniej strony