ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-04 08:22:55 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 03 sierpnia 2021 r.
Znak: BOŚ.6743.195.2021
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 15.07.2021 r. złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru demontażu słupa linii napowietrznej nN 0,4kV i przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV oraz budowy słupa linii napowietrznej nN 0,4kV i przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV na działkach nr 13/41, 13/15, 13/3, 264, 13/22 obręb 4 miasta Nidzica.
« powrót do poprzedniej strony