ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały RIO w Olsztynie - 2021 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-08 09:55:11 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
 
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
 
 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 rok
 
 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Nidzickiego
« powrót do poprzedniej strony