ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 2 września 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 09:42:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iga Burska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 09:50:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iga Burska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03 09:50:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 21 sierpnia 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-22 12:44:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iga Burska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-22 12:46:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iga Burska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22 12:46:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05.08.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-08 11:58:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iga Burska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-08 12:00:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iga Burska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-08 12:00:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 września 2018 r.
Znak: BOŚ.6740.156.2018
 
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
Starosta Nidzicki
zawiadamia,
 
że w dniu 28 września 2018 r. została wydana decyzja Nr 2/2018, znak: BOŚ.6740.156.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej     na budowie drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w obrębie nr 4 miasta Nidzica.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
Inwestycja będzie realizowana na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji o numerach:
107/21, 107/44 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/42 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/46 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/39 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/37 (powstała z podziału działki nr 107/22), obręb nr 4 miasta Nidzica oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z demontażem i wykonaniem oświetlenia drogowego, odwodnieniem oraz dowiązaniem do istniejących elementów drogowych i terenowych 106/2, 106/19, 107/43 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/41 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/45 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/36 (powstała z podziału działki nr 107/22), 107/23, 50/2, 107/40 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/12, 107/13, 107/19, 107/29, 107/31, 107/35, 107/14 obręb nr 4 miasta Nidzica.
 
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00.
Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-28 13:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-28 13:16:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 13:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-06 14:31:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-06 14:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06 14:31:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-06 14:28:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-06 14:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06 14:28:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-22 15:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-22 15:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22 15:35:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 29 sierpnia 2017 roku
BOŚ.272.1.2017                                                                   
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30  i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 
Z treścią projektu ww. dokumentu oraz ze zgromadzoną w niniejszej sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska,  pokój nr 43 b, piętro II, codziennie w godzinach  800 – 1400 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy http://bip.powiatnidzicki.pl/.
Ewentualne uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub przesłać pocztą.
Uwagi i wnioski mogą być  wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nidzicki.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-29 14:40:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-29 14:43:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-29 14:43:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji