ˆ

Zawiadomienia o wszczęciu postępowań

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-12 12:27:17 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 7 i art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuję, że na wniosek Energa –Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk) – reprezentowanej przez Patrycję Ożgę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sławka Mała gmina Kozłowo, oznaczonej numerami działek 136/4 o pow. 4,1813 ha i 159/1 o pow. 3,3357 ha, w celu wykonania remontu linii napowietrznej SN 15kV i wymiany słupa SN 15kV.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony