ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strategie i Plany

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z „Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.
 
Konsultacje społeczne będą mieć zasięg ogólnopowiatowy. W konsultacjach mogą wziąć udział: osoby zainteresowane, grupy społeczne, grupy społeczno-zawodowe, organizacje pozarządowe oraz inni uczestnicy, których interes wiąże się z konsultowanymi dokumentami. Projekt "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” zostanie:
 1. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy https://bip.powiatnidzicki.pl/ oraz na stronie internetowej Powiatu Nidzickiego https://wcag.powiatnidzicki.pl/
 2. wyłożony do wglądu w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. nr 43A.
Uwagi i wnioski mogą być składane od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.:
 1. w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23,
             13-100 Nidzica,
 2. ustnie do protokołu w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
             Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy , ul. Traugutta 23, 13-100
             Nidzica , pokój nr 43A
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej 
  udostępnionej na stronie Powiatu Nidzickiego https://wcag.powiatnidzicki.pl/
 
Nidzica, 15 listopada  2021 r.                                                      Starosta
                                                                                            Marcin Paliński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-15 14:12:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-15 14:31:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15 14:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego o konieczności przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-09 12:44:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-09 12:45:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 12:45:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-17 09:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-17 09:16:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 09:16:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia rozwoju powiatu, Ocena oddziaływania na środowisko oraz Podsumowanie strategii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-26 13:41:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-26 13:49:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-26 13:49:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projekt dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016 – 2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 11 kwietnia 2016 roku
OZK.032.12.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) udostępnia się do publicznego wglądu projekt dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016 – 2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy http://bip.powiatnidzicki.pl.
 
Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (pokój nr 42) w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie od 11.04.2016 r. do 04.05.2016 r.
 
Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 02 maja 2016 roku, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym  w Nidzicy, w Sekretariacie w pok. nr 33, ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica.
 
Uwagi i zastrzeżenia będą rozpatrywane, a w przypadkach uzasadnionych uwzględnione.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy (http://bip.powiatnidzicki.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-11 10:46:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-11 11:02:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-11 11:03:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016 – 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lech Brzozowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-08 14:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-08 15:01:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-11 10:44:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NIDZICA na okres od 01.01.2016 do 31.12.2025

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-03 08:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-03 08:10:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-03 08:10:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stefan Szewczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stefan Szewczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 13:14:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 13:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-04 12:33:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Nidzickiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Knapiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Knapiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 12:57:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 12:58:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-02 11:39:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategiczny Plan Rozwoju Powiatu Nidzickiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Bieniek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 12:53:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 12:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-02 11:43:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »