ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogloszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 14:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 14:17:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 14:17:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie  art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)  ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
Położenie i  oznaczenie    nieruchomości
powiat nidzicki, obręb 2 miasta Nidzica
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 155 o pow. 0,0046 ha;  użytek gruntowy – Ba (tereny przemysłowe)
Numer księgi wieczystej
OL1N/00022305/0
Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana jest budowlą byłej stacji transformatorowej. Budowla ta jest nieczynna, nie jest wyposażona w urządzenia
Przeznaczenie nieruchomości  planie miejscowym
 
 
Nieruchomość położona jest na terenie, który objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy i posiada przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 
Cena wywoławcza nieruchomości
1.500,00 zł
Wadium
200,00 zł wniesione w pieniądzu
Termin wniesienia opłat
Cenę sprzedaży nieruchomości osiągniętą w przetargu należy zapłacić jednorazowo najpóźniej dzień przed  zawarciem umowy. Koszty  zawarcia umowy  ponosi nabywca.
                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r.  o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23, pokój nr 23.
I przetarg odbył się 6 maja 2022 roku i zakończony został wynikiem negatywnym.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, których wadium wpłynie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nidzicy BS Nidzica Nr 92 8834 0009 2001 0004 9780 0043 najpóźniej w dniu  11 sierpnia 2022 r. W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawiania nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,  unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, pokój Nr 45, tel.(89) 625  31 28.
                                                                                                                    
Nidzica, dnia 08.07.2022 r.
                                                                                                                     
w/z STAROSTY
Paweł Przybyłe
WICESTAROSTA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 11:23:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-08 11:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 11:24:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 11:47:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 11:49:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 11:49:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE STAROSTY NIDZICKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!
 
Wychodząc naprzeciw naszym Mieszkańcom,                           
 przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa mającego na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem o nazwie COVID-19
informuję, że
od dnia 31 lipca 2020 r. do odwołania
w Starostwie Powiatowym w Nidzicy obowiązuje ograniczony dostęp dla Petentów.
Wszyscy interesanci będą załatwieni. Jednakże zaleca się  wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu wizyty w urzędzie, wskazany jest również kontakt  za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej
Tel.  /89/ 625 32 79
www: www.powiatnidzicki.pl
email:
e-PUAP: www.epuap.gov.pl   Adres skrytki: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP
 
Wykaz telefonów do wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Jednocześnie informuję, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów należy dokonać drogą pocztową, profilem zaufanym e-PUAP lub pocztą elektroniczną na adres .
 
Wszelkie płatności w KASIE Starostwa Powiatowego w Nidzicy dokonywane są
tylko za pośrednictwem kart płatniczych.
 
Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są również na stronie http://bip.powiatnidzicki.pl/73/Telefony_do_wydzialow_urzedu/
Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-31 09:33:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-31 09:33:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-14 15:03:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu w Nidzicy informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 został wywieszony oraz na stronie internetowej w/w Starostwa został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Powiatu Nidzickiego przeznaczonej do najmu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 12:15:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 12:18:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22 12:18:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-16 14:59:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-16 15:01:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 15:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa: powiat nidzicki, gm. Janowiec Kościelny, obręb Waśniewo / Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 43/1 (nieużytek) i 43/2 (nieużytek) o łącznej pow. 0,2694 ha

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-09 14:58:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-09 14:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 14:59:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
31 GRUDNIA 2018 R.
 
STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY
 
BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 1300
 
GODZINY PRACY KASY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM:
 
31.12.2018r.: 8:00 - 11:00
02.01.2019r.: 9:00 - 14:00
(pozostałe dni 8:00 - 14:00)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Nidzicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-11 13:06:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-11 13:07:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 09:28:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
110314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki, działając w imieniu Skarbu Państwa, ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony publiczny przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-14 13:53:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-14 13:54:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 12:10:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki, działając w imieniu Skarbu Państwa, ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony publiczny przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-14 13:50:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-14 13:52:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 12:10:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji