ˆ

Uchwały RIO w Olsztynie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały RIO w Olsztynie - 2020 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-27 13:30:47 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie przekazania według właściwości rzeczowej uchwały Nr XX/138/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego
 
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy absolutorium za 2019 rok
 
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2019 rok
 
 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2020 r.
« powrót do poprzedniej strony