ˆ

Uchwały RIO w Olsztynie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały RIO w Olsztynie 2017 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-02-07 10:58:41 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 r.

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXVI/150/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Nidzickiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykrzystywania

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2016 rok

Akapit nr - brak tytułu

 
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy absolutorium za 2016 rok
 

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie wydania opini o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie opinii o przedłożónym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Akapit nr - brak tytułu

 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036
« powrót do poprzedniej strony