ˆ

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-11-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:28:36 Upublicznienie elementu informacja Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok Marzena Pawlak
« powrót do poprzedniej strony