ˆ

Zespół Opieki Zdrowotnej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-29 11:31:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 NIDZICA

UL. MICKIEWICZA 23


TEL. (0-89) 625-05-35

FAX. (0-89) 625-05-59

Email:

<e-mail>www.zoz.nidzica.pl


DYREKTOR Anna Osłowska

Przełożony pielęgniarek Stanisław Goliński


Szpital powstał w 1871 roku. Aktualna forma architektoniczna jest wynikiem wielokrotnych modernizacji uwzględniających aktualne wymogi sanitarne i techniczne. Do zadań szpitala należą świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia i pielęgnowania, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Realizowane są programy z zakresu promocji zdrowia:

upowszechnianie karmienia naturalnego;

edukacja rodziców z zakresu porodów rodzinnych;

zapobieganie chorobom nowotworowym piersi i narządów rodnych;

zasad prawidłowego żywienia.

Zadania wykonywane są w:

Oddziale Wewnętrznym

Oddziale Chirurgicznym

Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Oddziale Dziecięcym i Noworodków

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Rocznie leczymy około 5000 pacjentów.

W strukturach Szpitala są ponadto następujące komórki:

Ambulatorium i Izba Przyjęć

Pogotowie Ratunkowe

Blok operacyjny

Laboratorium Centralne

Pracownia Endoskopii

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownia RTG

Pracownia USG

Centralna Sterylizatornia

Apteka

Oddziały posiadają opracowane regulaminy, dostępne do wglądu dla pacjentów i odwiedzających

Zapewniamy pacjentom całodzienny kontakt z rodziną, w przypadku dzieci umożliwiamy pobyt rodzica z dzieckiem całą dobę

Używamy sprzętu jednorazowego użytku

Posiadamy bezkontaktowy system pobierania krwi

Sukcesywnie wdrażamy standardy postępowania medycznego

Dysponujemy w większości nowym sprzętem medycznym adekwatnym do wykonywanych usług

Uczestniczymy w ogólnopolskim programie rejestracji zakażeń szpitalnych oraz rozliczamy koszty usług szpitalnych w systemie rachunku kosztów leczenia (RKL)

Posiadamy opracowaną szpitalną listę leków

Środki farmaceutyczne i inne materiały medyczne stosowane w szpitalu pochodzą wyłącznie z renomowanych firm i posiadają międzynarodowe atesty jakości

Prowadzimy kompleksowy system sprzątania i dezynfekcji z zastosowaniem nowoczesnej technologii, gwarantujących maksymalną likwidację źródeł zakażeń wewnątrzszpitalnych

Wysokospecjalistyczna kadra medyczna szpitala, jakość usług i atmosfera opieki gwarantują komfort pobytu i pełną satysfakcję pacjentów

Potwierdzeniem wymienionych informacji jest przyznanie w marcu 1998 r. przez PK UNICEF
i WHO tytułu:
"Szpital Przyjazny dziecku"

« powrót do poprzedniej strony