ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zakres zadań w PZD

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakres zadań w PZD

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakres zadań i uprawnień w PZD.

f) Dyrektor PZD odpowiada za realizację obowiązków jakie spoczywają na Zarządcy drogi zgodnie z Ustawą o drogach publicznych,
g) Dyrektor PZD jest uprawniony do rozstrzygania i decydowania w zakresie:
- spraw pracowniczych:
• składanie wniosków w sprawie struktury organizacyjnej PZD
• zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami PZD
• wydawanie opinii i świadectw dla pracowników PZD
• ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników wg taryfikatora płacowego ustalonego dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy
• oraz innych spraw kadrowo – płacowych określonych odrębnymi przepisami
- ochrony dróg
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym
• wydawanie zezwoleń na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym
• udzielanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu przez właścicieli gruntów przyległych do drogi
• naliczanie i pobieranie opłat za zajmowanie pasa drogowego
• nakładanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami
• wydawanie opinii na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
• prowadzenie okresowych pomiarów ruchu drogowego
- zarządzanie ruchem
• wprowadzanie ograniczeń ruchu na drodze lub zamknięcie drogi dla ruchu w przypadkach, gdy wymaga tego stan techniczny drogi, a odbywający się ruch może wywołać zagrożenie bezpieczeństwa jego uczestników lub spowodować zniszczenie nawierzchni albo innego elementu drogi
• wydawanie opinii o lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej na dogach
• zawiadomienie organu właściwego do zarządzania ruchem o terminie rozpoczęcia robót w zakresie budowy i modernizacji lub utrzymania dróg
- robót drogowo – mostowych i utrzymania zarządu:
• zlecanie robót, ustalanie ceny i zawieranie umów na roboty w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz zarządu – do wysokości budżetu ustalonego przez Radę Powiatu Nidzickiego
• nadzorowanie i odbiory robót zleconych przez PZD
• sprawdzanie i merytoryczne potwierdzanie faktur za roboty zlecane przez PZD
- wykonywanie świadczeń na rzecz utrzymania dróg:
• wzywanie jednostek gospodarczych do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania dróg
• rozliczenie wezwanych jednostek z wykonania świadczeń na rzecz dróg
- gospodarki finansowej :
podpisywanie czeków gotówkowych na pobór gotówki do kasy PZD
• podpisywanie przelewów i czeków rozrachunkowych na pokrycie zobowiązań PZD
• zatwierdzanie dowodów stanowiących podstawę do wykonania operacji kasowych
- innych spraw określonych w stosownych upoważnieniach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Mierzejewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Mierzejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 10:51:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-29 10:51:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-21 08:13:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »