ˆ

Statut Powiatowego Zarządu Dróg

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-29 10:48:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zwany dalej PZD działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami),
b) Ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 608),
c) Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
d) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
e) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983)
f) Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zmianami)
g) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z roku 1988r. Nr 14, poz. 60 ze zmianami),
h) Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statusu Powiatu w Nidzicy,

« powrót do poprzedniej strony