ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w NIDZICY

13-100 Nidzica
ul. Murarska 4

godziny urzędowania 7.30 - 15.30

tel./fax. (0-89) 625-62-05, tel. kom. 601 699 875
email:
BIP: bip.nidzica.pinb.gov.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Tomasz Korzeniowski

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do 15.30

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na poziomie powiatowym utworzony został organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Jest to organ administracji rządowej włączony do powiatowej administracji zespolonej. Zadania merytoryczne określone ustawą Prawo budowlane, realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje wymienione w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) t. j.
- udzielanie odpowiedzi na wystąpienie inwestora w przedmiocie udzielenia informacji czy planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
- przyjmowanie zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na które jest wymagane pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem kierownika budowy (robót), oświadczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wydawanie dziennika budowy,
- przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów będących w budowie albo obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ,
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach robót budowlanych wykonywanych w sposób określony w art. 50 ust. 1,
- prowadzenie, na wezwanie inwestora, obowiązkowej kontroli budowy,
- kontrola utrzymania obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowań w sprawie stanu technicznego obiektów istniejących,
- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia,
- kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest również organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie adres: 10-959 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-30 12:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 12:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-09 12:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »