ˆ

Wydział Komunikacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunikacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Kierownik Wydziału - Grzegorz Gromański  
 
Pokój nr 25, tel.: 89 625 69 71
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
Iwona Kawiecka - inspektor -  rejestracja pojazdów
nr 12  89 625 82 03
 Justyna Marcjanik - inspektor -  rejestracja pojazdów
nr 12  89 625 28 87  
 Joanna Miecznikowska - inspektor -  rejestracja pojazdów
nr 12  89 625 28 87  
 Arkadiusz Burdyński - podinspektor -  transport,SKP,OSK nr 12
  89 625 82 03
 
 Marlena Sarbiewska -  podinspektor - wydawanie praw jazdy nr 14
  89 625 69 70
 
  
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Interesanci w Wydziale Komunikacji przyjmowani są:
poniedziałek - piątek  800  - 1400

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy:
1) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
2) dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych,
3) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, nalepek, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych na wniosek właściciela,
4) dokonywanie czasowego i stałego wyrejestrowania pojazdów,
5) wydawanie przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego,
6) przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
7) wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów nadwozia, podwozia i silnika oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w pojazdach,
8) wydawanie kart parkingowych,
9) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
10) sporządzanie w systemie informatycznym comiesięcznych informacji dla gmin, urzędów skarbowych i wojska o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach,
11) prowadzenie postępowań w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi i nie odebranego w terminie przez jego właściciela,
12) prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
13) nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów,
14) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
15) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz pozwoleń,
16) wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badania lekarskie,
17) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, jego cofnięciu lub przywróceniu,
18) wykonywanie prawomocnych wyroków sądowych w zakresie orzeczonych zakazów kierowania pojazdami silnikowymi,
19) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
20) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
21) skierowania na wniosek policji na egzamin kontrolny w związku z przekroczeniem 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym,
22) współdziałanie z PWPW w zakresie produkcji praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
23) współpraca z MSWiA w zakresie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców,
24) prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
25) sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
26) wykonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów nauki kierowania pojazdami oraz wydawanie im legitymacji instruktorów,
27) udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na
krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób lub rzeczy oraz zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób,
28) prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regulowanego przewozu osób,
29) wydawanie oraz odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej,
30) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
31) przygotowywanie propozycji składu komisji sprawdzającej znajomość topografii przez kierujących taksówkami osobowymi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-03 14:08:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-03 14:08:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-19 09:41:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »