ˆ

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-03 13:45:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

    Kierownik PODGiK i Przewodniczący narad koordynacyjnych - Marek Kaszubski  
 
 
ul. Olsztyńska 28
13-100 Nidzica
tel. 0-89 625 26 06, 541 33 67
e-mail:
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
 Joanna Leszczyńska - inspektor I piętro  89 541 33 67
Jolanta Moszczyńska - inspektor I piętro  89 541 33 67
Agata Hinburg - podinspektor I piętro  89 541 33 67
  
 

Akapit nr - brak tytułu

Do głównych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
3. udostepnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszonych robót geodezyjnych.

Przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działa również Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej odbywają sie w każdą środę o godz. 9.00.
Podstawowym zadaniem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest:
- uzgadnianie bezkolizyjnej lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami z obiektami budowalnymi, znakami geodezyjnymi, zielenia wysoką i pomnikami przyrody.
« powrót do poprzedniej strony