ˆ

Wydział finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział finansowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Skarbnik Powiatu - Kierownik Wydziału - Renata Mróz  
 
 
Pokój nr 21, tel.: 89 625 82 05, email:
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
 Joanna Galska - inspektor nr 24  89 625 82 19  
  Anita Żórańska -podinspektor nr 24  89 625 82 19  
 Ewa Marciniak - inspektor nr 24  89 625 82 04  
 Emilia Buczyńska nr 26 89 625 82 13
 
 
  
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Powiatu oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
3) opracowywanie zmian w budżecie Powiatu,
4) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Powiatu,
5) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa,
6) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Powiatu,
7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
8) udzielanie pomocy Zarządowi Powiatu w zakresie wykonania budżetu Powiatu,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
10) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki kasowej, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
13) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
14) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
15) prowadzenie spraw wynagrodzeń za pracę pracowników Starostwa,
16) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
17) przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej,
18) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem prowadzącym bankową obsługę Powiatu,
19) wykonywanie kontroli finansowych dotyczących procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem powiatowym, w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych powiatu,
b) przeprowadzania kontroli w sprawach zleconych przez Zarząd,
c) opracowywanie harmonogramów kontroli określonych w pkt a,
d) opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek,
e) opracowywanie sprawozdań i informacji obejmujących działalność kontrolną,
f) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
g) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-03 13:33:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-03 13:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03 08:10:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »