ˆ

Sprawozdania

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:54 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok Jarosław Komoszyński
« powrót do poprzedniej strony