ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 
W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w naszym powiecie  uprzejmie informuję, iż z dniem 31 maja 2021 r. przywraca się bezpośrednią obsługę klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego. 
 
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
- zadzwonić pod numer telefonu 575 136 077, lub
- zarejestrować się elektronicznie pod adresem:
https://np.ms.gov.pl/zapisy
- wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do  komunikatu) oraz przesłać go do Starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie pomocy wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer   575 136 077.
Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).
Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu)
 Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:
–  przesyłając pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
– lub przesyłając na adres e-mail:
 
Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077 (telefon czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00)
e-mail: ,
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 14:32:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 14:33:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 10:23:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nidzickim

Akapit nr 1 - brak tytułu

DLA KOGO BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE, MEDIACJA?
Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady.
JAK SIĘ UMÓWIĆ NA WIZYTĘ?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/nidzicki lub pod numerem telefonu 575 136 077. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8:00-15:00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
Porady udzielane są co do zasady osobiście w wyznaczonych punktach:
- Nidzicastały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Punkt nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, czynny: poniedziałek – piątek od 9.00 do 13.00,
Kozłowo„mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, czynny w poniedziałek i czwartek od 14.00 do 18.00,
- Janowiec Kościelny - „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, 13-111 Janowiec Kościelny 62, czynny we wtorek od 11.00 do 15.00 i środę od 8.00 do 12.00,
- Janowo – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, budynek po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo, czynny w piątek od godz. 9.00 do 13.00.
 
UWAGA!!! Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:
1) usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia uławiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w miejscu zamieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji: 575 136 077.
2) świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
 JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.  
INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY
Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.
 
 
 
Więcej informacji na temat porad prawnych, obywatelskich lub mediacji można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-14 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-14 09:29:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 10:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »