ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                         Nidzica, dnia 26 lipca 2017 roku
 
    Znak: BOŚ.6341.20.2017
 
                                                                                                      ZAWIADOMIENIE
 
                        Na podstawie art. 127 ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r., poz. 1121 ze. zm.) 
 
                                                                                                      Starosta Nidzicki
 
                                                                                            podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci przepustu na rzecze Mrózka w km 40+960 jej biegu w ciągu drogi gminnej oznaczonej numerami działek 4 i 5, obręb Browina, w miejscowości Browina, gmina Kozłowo, powiat nidzicki.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie
14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 35,
w godzinach 900-1500 .
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 12:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 12:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26 13:04:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 marca 2017 roku
 
Znak: BOŚ.6341.9.2017
 
INFORMACJA
 
 
Starosta Nidzicki w załączeniu udostępnia pismo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-28 13:34:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-28 13:36:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28 13:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 grudnia 2016 roku
Znak: BOŚ.6341.39.2016
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z póź. zm.) 
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Kraszewskiego za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wylot WI do wód-dopływ z Waszulek w km 0+290 cieku oraz budowę urządzenia wodnego w postaci wylotu WI.
 
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 43B w godzinach 900-1400 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-13 10:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-13 10:26:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-13 10:31:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o opracowaniu projektu uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Nidzica i Gminy Kozłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 6 listopada 2015 r.
STAROSTA NIDZICKI
BOŚ.272.4.2015
 
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z zm.) Starosta Nidzicki  podaje do publicznej wiadomości , ze został opracowany projekt uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność  osób fizycznych i wspólnot gruntowych  położonych na terenie Gminy Nidzica i Gminy Kozłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania sie z treścią prognozy oddziaływania na środowisko w Starostwie Powiatowym w Nidzicy  przy ul. Traugutta 23 - II piętro, pok. 43 B w godzinach pracy urzędu : w poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu był wyłożony do publicznego wglądu w:
-  Urzędzie Miejskim w Nidzicy  od dnia 25.09.2015 r. do dnia 26.10.2015 r.
-  Urzędzie Gminy Kozłowo do dnia 15.09.2015 r. do dnia 15.10.2015 r.
              Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tut. Starostwie w terminie 21 dni od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia.
W przedmiotowej sprawie nie było prowadzone postępowanie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dni pozostawia sie bez rozpatrzenia.
 
Załączniki:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-06 14:53:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-06 15:14:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-06 15:14:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji