ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 25 czerwca 2020 r.
G.6821.92.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 25 czerwca 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Ożga , wydał, na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję znak G.6821.92.2019 zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sławka Mała gm. Kozłowo, oznaczonej numerami działek 136/4 i 159/1 o łącznej powierzchni 7,5170 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania na niej remontu polegającego na :
- wymianie linii napowietrznej SN 15 kV; typ przewodów przed remontem 3xAFL-61x35mm² po remoncie 3xBLL-T 1x70mm² oraz słupa, typ słupa przed remontem BSW – 14, po remoncie E -12,5/4,3 – dz. nr 136/4,
- wymianie linii napowietrznej SN 15kV typ przewodów przed remontem 3xAFL-61x35mm² po remoncie 3xBLL-T 1x70mm² - dz. nr 159/1.
            W ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorze dokumentów prowadzonym dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciel ujawniony jest Kazimierz Długokęcki, który zmarł 12 kwietnia 1994 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 (II piętro) w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 25.06.2020 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-25 15:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-25 15:05:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 15:05:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 10 czerwca 2020 r.
G.6821.92.2019
 
Zawiadomienie
 
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  w celu wykonania remontu linii napowietrznej SN 15kV i wymiany słupa SN 15kV położonej w obrębie Sławka Mała, oznaczonej numerami działek 136/4  o powierzchni 4,1813 ha i 159/1 o powierzchni 3,3357 ha, zawiadamiam, że został zgromadzony materiał niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy w pokoju Nr 45 (II piętro) w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19),
w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy istnieje możliwość,   aby strony postępowania kontaktowały się w sprawie prowadzonego postepowania, składały wyjaśnienia oraz wnosiły  uwagi i zastrzeżenia korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica; poprzez e-mail (adres: lub ); poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /starostwo_nidzica/SkrytkaESP/) lub telefonicznie pod numerem 89 625 31 28.
Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, publikuje się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Kozłowo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-10 10:55:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-10 10:55:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10 10:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Geodeta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 14:26:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 14:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 14:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 grudnia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6821.52a.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 124a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 9 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.52a.2019 o udzieleniu przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 o pow. 0,1430 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi zbiór dokumentów nr 651, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nidzickiego znak: G.6821.52.2019 z 4 grudnia 2019 r.
Decyzji znak G.6821.52a.2019 z 09.12.2019 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ujawniony jest Eugeniusz Tupik, który zmarł 7 grudnia 1963 r. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, a jedynie zbiór dokumentów nr 651. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.   
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 09.12.2019 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-09 14:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-09 14:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09 14:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 4 grudnia 2019 r.
Starostwo Powiatowe
w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
 
G.6821.52.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 28 listopada 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.52.2019 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 73 o pow. 0,01430 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo” obejmującej również przebudowę linii 0,4 kV i 15 kV na odcinkach krzyżujących się z w/w linią 110 kV.
            W ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorze dokumentów prowadzonym dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciel ujawniony jest Eugeniusz Tupik, który zmarł 7 grudnia 1963 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 04.12.2019 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 14:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 14:53:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-04 14:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla części gminy Kozłowo, powiat nidzicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-27 14:27:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-27 14:28:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27 14:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla części gminy Kozłowo, powiat nidzicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-31 11:15:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-31 11:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 11:16:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Geodeta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-16 13:44:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-16 13:46:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16 13:46:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 listopada 2018 r.
G.6821.167a.2018
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 124a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 15 listopada 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.167a.2018 o udzieleniu przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 24/2 o pow. 0,50 ha, położonej w obrębie Dobrzyń gm. Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą nr OL1N/000000791/3, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nidzickiego znak: G.6821.167.2018 z 14 listopada 2018 r.
Decyzji znak G.6821.167a.2018 z 15.11.2018 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciel ujawniony jest m.in. Marian Bońkowski, który zmarł 22 maja 2005 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.  
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 15.11.2018 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Nidzicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 11:51:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-15 11:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-15 11:51:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 listopada 2018 r.
 
G.6821.167.2018
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 14 listopada 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.167.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dobrzyń, gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 24/2 o pow. 0,50 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Olsztynek-Nidzica”.
            W ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciel ujawniony jest m.in. Marian Bońkowski, który zmarł 22 maja 2005 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30 – 15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 14.11.2018 r.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Nidzicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 13:23:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 13:23:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 13:23:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji