ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 21:47:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-18 21:48:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 21:48:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzj

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 21:46:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-18 21:47:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 21:47:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-17 14:49:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-17 14:49:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-17 14:50:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-01 14:56:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-01 14:56:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-01 14:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-14 14:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-14 14:16:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14 14:16:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.07.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-24 13:58:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-24 13:59:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-24 13:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 25 czerwca 2020 r.
G.6821.92.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 25 czerwca 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Ożga , wydał, na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję znak G.6821.92.2019 zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sławka Mała gm. Kozłowo, oznaczonej numerami działek 136/4 i 159/1 o łącznej powierzchni 7,5170 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania na niej remontu polegającego na :
- wymianie linii napowietrznej SN 15 kV; typ przewodów przed remontem 3xAFL-61x35mm² po remoncie 3xBLL-T 1x70mm² oraz słupa, typ słupa przed remontem BSW – 14, po remoncie E -12,5/4,3 – dz. nr 136/4,
- wymianie linii napowietrznej SN 15kV typ przewodów przed remontem 3xAFL-61x35mm² po remoncie 3xBLL-T 1x70mm² - dz. nr 159/1.
            W ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorze dokumentów prowadzonym dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciel ujawniony jest Kazimierz Długokęcki, który zmarł 12 kwietnia 1994 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 (II piętro) w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 25.06.2020 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-25 15:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-25 15:05:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 15:05:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 10 czerwca 2020 r.
G.6821.92.2019
 
Zawiadomienie
 
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  w celu wykonania remontu linii napowietrznej SN 15kV i wymiany słupa SN 15kV położonej w obrębie Sławka Mała, oznaczonej numerami działek 136/4  o powierzchni 4,1813 ha i 159/1 o powierzchni 3,3357 ha, zawiadamiam, że został zgromadzony materiał niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy w pokoju Nr 45 (II piętro) w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19),
w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy istnieje możliwość,   aby strony postępowania kontaktowały się w sprawie prowadzonego postepowania, składały wyjaśnienia oraz wnosiły  uwagi i zastrzeżenia korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica; poprzez e-mail (adres: lub ); poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /starostwo_nidzica/SkrytkaESP/) lub telefonicznie pod numerem 89 625 31 28.
Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, publikuje się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Kozłowo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-10 10:55:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-10 10:55:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10 10:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Geodeta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 14:26:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 14:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 14:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 grudnia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6821.52a.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 124a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 9 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.52a.2019 o udzieleniu przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 o pow. 0,1430 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi zbiór dokumentów nr 651, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nidzickiego znak: G.6821.52.2019 z 4 grudnia 2019 r.
Decyzji znak G.6821.52a.2019 z 09.12.2019 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ujawniony jest Eugeniusz Tupik, który zmarł 7 grudnia 1963 r. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, a jedynie zbiór dokumentów nr 651. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.   
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 09.12.2019 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-09 14:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-09 14:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09 14:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji