ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-28 14:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-28 14:19:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-28 14:19:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 16:24:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 16:26:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 16:26:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-16 13:23:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-16 13:24:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-16 13:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-13 14:02:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-13 14:03:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-13 14:03:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 20 stycznia 2017 r.
 
G.6620.57.2017
 
 
 
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Działając z upoważnienia Starosty Nidzickiego na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póżn, zm.), w związku z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. c, ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dotyczących prawidłowego oznaczenia użytkiem gruntowym gruntów wchodzącychw skład działki Nr 76, położonej w obrębie Nowa Wieś Wielka, gmina Janowiec Kościelny. Podstawą aktualizacji jest dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaewidencjonowana pod numerem P.2811.2017.12.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 §1 Kpa informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji. W związku z tym zainteresowane strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 37, w godz. 730-1530.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-20 13:39:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-20 13:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20 13:39:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 grudnia 2016 roku
Znak: BOŚ.6341.41.2016
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
            Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z póź. zm.) 
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanej wiaty oraz placu przy ul. Sienkiewicza do rowu melioracyjnego R-C8 w km 0+020.
 
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 35 w godzinach 900-1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-04 13:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-04 13:05:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 13:05:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 grudnia 2016 roku
 
Znak: BOŚ.6341.42.2016
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
            Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z póź. zm.) 
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- budowę wylotu i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Rzemieślniczej do  
   rowu melioracyjnego R-A1
- budowę wylotu i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Świerczewskiego,  
   ul. Dubieńskiej, ul. Nowej , ul. Łąkowej, pl. Bema oraz z terenu SSE (w perspektywie ) do  
  rowu  melioracyjnego R-A1
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 35 w godzinach 900-1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szczepkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 10:20:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 10:20:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 10:20:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Nidzica, dnia 7 listopada 2016 roku
BOŚ.6222.5.2016
                                                            
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.):
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2016 r., znak: BOŚ.6222.5.2016 zmieniającej decyzję Starosty Nidzickiego znak: G-7644-3/1/07 z dnia 27 lipca 2007 roku udzielającej ISOROC POLSKA Sp. z o.o., ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, pokój nr 43b, II piętro, codziennie w godzinach  pracy urzędu  tj. 730 - 1530.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-07 15:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-07 15:02:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-08 08:20:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji