ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług prawniczych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej

Status: ogłoszony

Tryb: nie podlega przepisom ustawy PZP (art.4 pkt. 8)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-27 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-19 przez

Treść:

Powiat Nidzicki, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr Z/17/2014 Starosty Nidzickiego z dnia           7 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, zaprasza do składania ofert w zakresie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Nidzicy          i powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem   zamówienia   jest   świadczenie   usług   prawniczych  na   rzecz   Starostwa   Powiatowego   w   Nidzicy i powiatowych jednostek  organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej.
2. Usługa obejmować będzie obsługę prawną:
Część  I:
  1. Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a także organów Powiatu Nidzickiego w zakresie wykonywanych przez nie zadań,
  2. Wydziału Finansowego,
  3. Wydziału Komunikacji,
  4. Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  5. Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.
  6. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Część  II:
  1. Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. powiatowych podległych jednostek oświatowych,
  3. Powiatowego Zarządu Dróg,
  4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zleceniodawca  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Załączniki