ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Nidzickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 621479-N-2019, 540250519-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-11-26 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-11-13 przez

Załączniki