ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 549.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 108.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 23.6 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 20.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 140.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 108.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 20.2 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 20.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Janowo – gr. woj. (Stara Wieś).
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 104.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 23.5 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.9 KiB)