ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Powiat Nidzicki: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 414.9 KiB)
  • SIWZ (DOC, 290.5 KiB)
  • Załączniki do postępowiania (ZIP, 263.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - przechowywania pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z drogi
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Zaproszenie do składania ofert - parking niebezpieczne 2021 (DOCX, 12.9 KiB)
  • załączniki - parking niebezpieczne 2021 (ZIP, 34.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów 2021 (DOCX, 11.9 KiB)
  • załączniki - usuwanie pojazdów 2021 (ZIP, 41.8 KiB)