ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-29 2018-01-11 10:00:00 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 133.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 25.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (DOCX, 99 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy (DOCX, 119.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 99.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 109.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 97.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - 11 - Oświadczenia Wykonawcy (DOCX, 100.8 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 388.5 KiB)
2 2017-10-06 2017-10-13 10:00:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Z/17/2014 Starosty Nidzickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie: pracy geodezyjnej zmierzającej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na części obszaru obrębu ewidencyjnego Gołębie, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki w toku
 • Zaproszenie (DOCX, 13 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 12 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 211.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.8 KiB)
3 2017-02-27 2017-03-08 11:00:00 Dostawa materiałów kamiennych w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 28.1 KiB)
 • Formularz cenowy - zadanie nr 1 (DOCX, 31.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zadanie nr 2 (DOCX, 30.3 KiB)
 • Oferta - zadanie nr 1 (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oferta - zadanie nr 2 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Projekt umowy - zadanie nr 1 (DOCX, 37.2 KiB)
 • Projekt umowy - zadanie nr 2 (DOCX, 37.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (PDF, 440.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (PDF, 417.7 KiB)
4 2017-02-23 2017-03-06 11:00:00 Dostawę emulsji asfaltowej w toku
 • Zaproszenie do złożenia ofert (DOCX, 16.1 KiB)
 • Formularz cenowy (DOCX, 30.3 KiB)
 • oferta (DOCX, 26.3 KiB)
 • Umowa - projekt (DOCX, 35.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 421.2 KiB)
5 2017-01-31 2017-02-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1 MiB)
 • Zapytanie ofertowe - załączniki (DOC, 131 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 79.2 KiB)
6 2017-01-30 2017-02-09 12:00:00 "Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem w terenie - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny - Kuce - ETAP II" w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 695.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (DOCX, 14.4 KiB)
 • Oferta (DOC, 25 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Wzór tablicy informacyjnej (DOCX, 61.6 KiB)
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (PDF, 11.9 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
7 2016-10-28 2016-11-14 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 36.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 536 KiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy (DOC, 24.4 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 461.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 47.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (PDF, 582.3 KiB)
8 2016-07-15 2016-08-02 09:30:00 Opracowanie projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj.nr 545 do dr kraj. Nr 7 w toku
 • Ogłoszenie (DOCX, 42.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 412.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 818.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.7 MiB)
9 2015-12-31 2016-01-08 09:30:00 Dostawa paliw i olejów do pojazdów i sprzętów będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na dwie części w toku
 • SIWZ - dostawa paliw i olejów (DOC, 538.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 3.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
10 2015-11-12 2015-11-24 09:30:00 „Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg - IV kwartał 2015” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 852.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa piasku (PDF, 443 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 526.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu