ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 387.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szacowanie wartości usługi polegającej na pracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • treść zapytania (ODT, 26.7 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 30 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie na części obrębu ewidencyjnego Smolany Żardawy prac geodezyjnych mających na celu sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowiącej podstawę do usunięcia w ewidencji gruntów i budynków błędnych danych odnośnie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz powierzchni działek ewidencyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załączniki do postępowiania (ZIP, 562.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-20 12:36:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na zakup i dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (PDF, 326.4 KiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 96.1 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 153.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 109.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na dostosowanie sposobu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - gmina Janowo.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 294.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (7Z, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Osnowa zaproszenie (PDF, 285.2 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż drzew na pniu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Obwieszczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (DOC, 280 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zamówienia publicznego na usługi społeczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy ii Usamodzielniamy – 1”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 932.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 792.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (_PDF, 428.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-07 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zam6wienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestnik6w/czek projektu pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.20L9 r. w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31.72.2019r.)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 854.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 475.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 498 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji