ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-03 2018-07-11 12:00:00 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 854.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 475.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 498 KiB)
2 2018-06-29 2018-07-09 15:30:00 Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 104 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 148 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 162.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 108 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 104.5 KiB)
3 2018-06-29 2018-07-09 12:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu "Aktywizujemy i usamodzielniamy -1". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4.3 MiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia Formularz oferty (DOCX, 54.4 KiB)
 • Zał nr 2 do ogłoszenia Doświadczenie (DOCX, 51.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 518 KiB)
4 2018-06-21 2018-06-29 12:00:00 Powiat Nidzicki: Dostawa sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 394.7 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 1.1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 409.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 378.6 KiB)
5 2018-06-19 2018-07-05 09:30:00 Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo – Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo rozstrzygnięty
 • SST cz. 1 (RAR, 17 MiB)
 • SST cz. 2 (RAR, 17.3 MiB)
 • SST cz. 3 (RAR, 15.5 MiB)
 • SST cz. 4 (RAR, 13.8 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 267.7 KiB)
 • Projekt budowlany (RAR, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 36.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 474 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 198.7 KiB)
6 2018-06-14 2018-06-22 12:00:00 Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielnoSci uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 1" dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 201 4-2020. rozstrzygnięty
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 598 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 1.2 MiB)
7 2018-06-06 2018-06-18 10:00:00 Powiat Nidzicki: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 388.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 41.7 KiB)
 • Załączniki do przetargu (ZIP, 128.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 696.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 369.9 KiB)
8 2018-05-30 2018-06-08 12:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: - sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych; - sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych; - systemu do nauczania języków obcych zawodowych rozstrzygnięty
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu (PDF, 743.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 527.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 278.9 KiB)
9 2018-05-25 2018-06-15 12:00:00 Udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 162.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oferta cenowa (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt Umowy (DOCX, 17 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 168.9 KiB)
10 2018-05-14 2018-05-22 13:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 100.7 KiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 104.4 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 188.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu