ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-05 2018-01-15 09:30:00 Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-cz. nr 1 (DOC, 44 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - cz. nr 2 (DOC, 44 KiB)
2 2018-01-05 2018-01-12 13:00:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 202.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 576 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Formularz ofert_y (DOCX, 179.3 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie wy_kluczenie (DOCX, 182.6 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie wa_runki (DOCX, 181.6 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie os_oby część I (DOCX, 181.6 KiB)
 • Zał nr 5 do SIWZ Oświadczenie os_oby część II (DOCX, 182.9 KiB)
 • Zał nr 6 do SIWZ Oświadczenie os_oby część III (DOCX, 182.3 KiB)
 • Wyjaśnienia (PDF, 222.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 529.2 KiB)
3 2017-12-29 2018-01-11 10:00:00 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 133.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 25.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (DOCX, 99 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy (DOCX, 119.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 99.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 109.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 97.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - 11 - Oświadczenia Wykonawcy (DOCX, 100.8 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 388.5 KiB)
4 2017-12-21 2017-12-29 09:30:00 Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 406.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 44 KiB)
5 2017-12-15 2017-12-27 12:00:00 Wykonywanie specjalistycznych usług z zakresu administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty jako właściwego organu koncesyjnego i właściwego organu administracji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 16.9 KiB)
 • Umowa - wzór (DOCX, 20.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 97 KiB)
6 2017-12-13 2017-12-21 09:30:00 Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na 2 części. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • SIWZ (DOC, 456 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 44.5 KiB)
7 2017-12-01 2017-12-11 15:30:00 Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 103.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 242.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 168.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOCX, 4.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 105 KiB)
8 2017-11-20 2017-12-14 14:00:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi przechowywania pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz w art. 102, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.) na parkingu strzeżonym, zlokalizowanym na terenie Powiatu Nidzickiego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zał nr 1_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 138.1 KiB)
 • Zał nr 2_Formularz ofertowy (PDF, 164.4 KiB)
 • Zał nr 3_Projekt umowy (PDF, 183.8 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (DOC, 95.5 KiB)
9 2017-11-20 2017-12-14 14:00:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 13 KiB)
 • Załącznik nr 1_Opis ptrzedmiotu zamówienia (PDF, 253.7 KiB)
 • Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (PDF, 164.9 KiB)
 • Załącznik nr 3_Projekt umowy (PDF, 216.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 95 KiB)
10 2017-11-06 2017-11-10 10:59:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę: Sprzętu komputerowego i oprogramowania rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 89.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 92.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 91 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 126.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu