ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-06 2017-11-10 10:59:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę: Sprzętu komputerowego i oprogramowania rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 89.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 92.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 91 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 126.6 KiB)
2 2017-11-03 2017-11-17 10:00:00 Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Nidzickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 358.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 458.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 424.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 320.6 KiB)
3 2017-10-31 2017-11-15 15:30:00 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 104 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 167.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 186.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 108 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 104.5 KiB)
4 2017-10-31 2017-11-09 13:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 428.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOCX, 217.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie psycholog Olsztyn (DOCX, 219.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie psycholog Nidzica (DOCX, 219.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie doradca zawodowy Olsztyn (DOCX, 220.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie doradca zawodowy Nidzica (DOCX, 220.1 KiB)
5 2017-10-30 2017-11-03 13:48:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę: Sprzętu komputerowego i oprogramowania rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 89.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 92.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 91 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 108.7 KiB)
6 2017-10-18 2017-10-26 09:30:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2017/2018. Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Kozłowo. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 435 KiB)
 • Zał. nr 11 -SST (DOC, 88 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy (XLSX, 11.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 35.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 52 KiB)
7 2017-10-12 2017-10-27 13:00:00 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy: Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 170.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ część 1/5 (ZIP, 123 KiB)
 • Załączniki do SIWZ część 2/5 (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 3/5 (ZIP, 57.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 4/5 (ZIP, 35.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 5/5 (ZIP, 20.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (DOCX, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 49.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 62.5 KiB)
8 2017-10-06 2017-10-13 10:00:00 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Z/17/2014 Starosty Nidzickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie: pracy geodezyjnej zmierzającej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na części obszaru obrębu ewidencyjnego Gołębie, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki w toku
 • Zaproszenie (DOCX, 13 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 12 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 211.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.8 KiB)
9 2017-10-05 2017-10-13 10:30:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2017/2018 z podziałem na 6 części rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 508.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 508.5 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorysy ofertowe (XLSX, 22.8 KiB)
 • Zał.Nr 11 - SST (DOC, 88 KiB)
 • Uchwała ZP (PDF, 16 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 45.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 4 (DOC, 26 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 76.5 KiB)
10 2017-10-04 2017-10-13 09:30:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 472 KiB)
 • Odpowiedz na zapytania (PDF, 535.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 33.1 KiB)
 • Poprawiony Zał. nr 8 - Projekt umowy (DOCX, 30.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 20 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 48.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu