ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-08 2017-09-18 09:30:00 Zakup remontera drogowego (Patcher) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 377.5 KiB)
 • Zał. nr 5 - (DOCX, 21.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOCX, 18.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Poprawiony Zał.nr 5 - wymagania techniczne (DOCX, 21.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37 KiB)
2 2017-08-22 2017-09-01 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert „Przegląd i konserwacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze jednostek ewidencyjnych: Janowiec Kościelny; Janowo; Kozłowo; Nidzica – obszar wiejski, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 15.3 KiB)
 • Warunki techniczne (DOCX, 45.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 27.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 19.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 255.4 KiB)
3 2017-07-11 2017-07-24 12:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 83.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 29 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 97.5 KiB)
4 2017-06-20 2017-06-26 10:00:00 Dot.: zapytanie ofertowe na zakup w formie „trade up” i dostawę urządzenia UTM Fortigate 60E dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 529.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 100.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 694.4 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 104 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (XADES, 5.5 KiB)
5 2017-06-12 2017-06-27 12:00:00 Powiat Nidzicki: Wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, położonych na terenie powiatu nidzickiego o łącznej powierzchni 95,76 ha oraz ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 405.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 44.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 78.9 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 4.5 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 244.1 KiB)
6 2017-06-12 2017-06-26 15:30:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 103.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 173 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 200 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 108 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 104.5 KiB)
7 2017-05-31 2017-06-12 12:00:00 Zaproszenie do składania ofert: "remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji odgromowej w budynku położonym w Nidzicy przy ul. Murarskiej 4, na działce o numerze ewidencyjnym 43/2 w obr. 6 m. Nidzica" rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 42.5 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 21.7 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 526.1 KiB)
8 2017-05-30 2017-06-22 11:00:00 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy: Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 36.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 525 KiB)
 • Załączniki do SIWZ część 1/3 (ZIP, 53.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 2/3 (ZIP, 57.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 3/3 (ZIP, 56.3 MiB)
 • Zmiana nr 1 SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 7A do SIWZ (DOCX, 51 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 59.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 48 KiB)
9 2017-05-09 2017-05-24 11:00:00 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy: Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 37.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 517.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ część 1/3 (ZIP, 53.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 2/3 (ZIP, 55.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ część 3/3 (ZIP, 58.5 MiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ (DOC, 45.5 KiB)
 • Zmiana nr 1 SIWZ (DOC, 51 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 47 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (DOC, 48 KiB)
10 2017-04-05 2017-04-18 11:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 42 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (DOC, 87 KiB)
 • Oferta (DOC, 41.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 403.8 KiB)
 • Umowa - projekt (DOCX, 41.1 KiB)
 • Projekt budowlany (RAR, 1.6 MiB)
 • SST D-00.00.00 (PDF, 15.1 MiB)
 • SST D-01.01.01a (PDF, 1 MiB)
 • SST D-01.02.04 (PDF, 2.3 MiB)
 • SST D-02.00.01 (PDF, 5.3 MiB)
 • SST D-02.01.01 (PDF, 2 MiB)
 • SST D-02.03.01 (PDF, 9.5 MiB)
 • SST D-03.02.01a (PDF, 2.9 MiB)
 • SST D-04.01.01 (PDF, 3.2 MiB)
 • SST D-04.04.00 (PDF, 3.2 MiB)
 • SST D-04.04.02 (PDF, 1.7 MiB)
 • SST D-04.05.00 (PDF, 6.7 MiB)
 • SST D-05.03.05a (PDF, 12.5 MiB)
 • SST D-05.03.23a (PDF, 7.1 MiB)
 • SST D-07.02.01 (PDF, 10.1 MiB)
 • SST D-07.01.01 (PDF, 15.1 MiB)
 • SST D-08.01.01b (PDF, 4.7 MiB)
 • SST D-08.03.01 (PDF, 2.9 MiB)
 • SST D-08.05.02 (PDF, 2.5 MiB)
 • SST B-454-1.4 (PDF, 1.9 MiB)
 • SST D.02.00.00 (PDF, 3 MiB)
 • SST D-03.01.01 (PDF, 501.7 KiB)
 • SST M-20.01.21 (PDF, 1.4 MiB)
 • SST M-15.01.03 (PDF, 2.1 MiB)
 • SST M-13.01.00 (PDF, 12 MiB)
 • SST M-12.01.02 (PDF, 5.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 488.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu