ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 kompletów mebli na potrzeby stworzenia miejsca kwarantanny w ramach realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 977 KiB)
 • Załączniki (DOC, 156 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 100.5 KiB)
 • protokół z otwarcia ofert (PDF, 378.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 354.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 387.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-31 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2021 z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 477 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (DOC, 66 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 18 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 52.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 124.9 KiB)
 • wybór (PDF, 200.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (DOC, 23 KiB)
 • załączniki (DOC, 141 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (DOC, 94 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawniczych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 138.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 215.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - wykonywanie usług z zakresu administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert - geolog (DOCX, 21.8 KiB)
 • załączniki - geolog (ZIP, 36.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 22.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do postępowania (ZIP, 124.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 162.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załączniki - zapytanie na artykuły biurowe (ZIP, 243.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 105 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Powiat Nidzicki: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 414.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 290.5 KiB)
 • Załączniki do postępowiania (ZIP, 263.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 574.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 736.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 961.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji