ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-01 2018-03-09 12:00:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 82.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 206.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 201 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 351 KiB)
2 2018-02-23 2018-03-12 09:30:00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo - Róg w m. Komorowo w toku
 • Projekt budowlany (RAR, 2.5 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 96.4 KiB)
 • SST - cz. nr 1 (RAR, 24.7 MiB)
 • SST - cz. nr 2 (RAR, 22.6 MiB)
 • SST - cz. nr 3 (RAR, 28.7 MiB)
 • SST - cz. nr 4 (RAR, 28.5 MiB)
 • SST - cz. nr 5 (RAR, 20.5 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 (DOC, 86.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 35.5 KiB)
3 2018-02-19 2018-03-06 10:00:00 PRZETARG NIEOGRANICZONY: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 110.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu (PDF, 718.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406 KiB)
4 2018-02-16 2018-03-06 15:00:00 ZAPYTANIE OFERTOWE "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, realizowanej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim ” rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 261.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOC, 166.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz osób (DOC, 165.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych zadań (DOC, 167 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy (DOC, 157 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 229.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 102.5 KiB)
5 2018-02-09 2018-02-23 10:00:00 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 25 KiB)
 • Załączniki do zapytania ofertowego (PDF, 401.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 95.5 KiB)
6 2018-02-09 2018-02-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 183.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (XLS, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oferta cenowa (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Formularz Ofertowy (XLS, 185 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt Umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 129.2 KiB)
7 2018-01-24 2018-02-06 12:00:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 90.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 560.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 243.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOCX, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.7 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 50.9 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 255.9 KiB)
8 2018-01-23 2018-02-02 10:00:00 Powiat Nidzicki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego" Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 417.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 138 KiB)
 • Załącznik nr 6 (XLS, 197 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 625.4 KiB)
9 2018-01-19 2018-01-29 15:30:00 Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 98.1 KiB)
 • Załączniki do zapytania ofertowego (ZIP, 86.2 KiB)
 • Karta godzin pracy (DOCX, 12.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 210.8 KiB)
10 2018-01-16 2018-01-23 13:00:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 90.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 560.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 243.4 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (DOCX, 268.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 354.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (DOCX, 260.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu