ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-08-21 2019-08-30 Zamówienie na zakup i dostawę artykułów biurowych rozstrzygnięty
2 2019-08-14 2019-08-30 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!". rozstrzygnięty
3 2019-07-01 2019-08-14 Powiat Nidzicki: DOSTAWA SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO I TELEINFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA WARMII I MAZUR W POWIECIE NIDZICKIM” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy rozstrzygnięty
4 2019-06-28 2019-09-11 Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 części rozstrzygnięty
5 2019-06-28 2019-08-14 Dostawa sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!". rozstrzygnięty
6 2019-06-14 2019-07-04 Przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych rozstrzygnięty
7 2019-04-10 2019-04-19 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy. rozstrzygnięty
  • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 105.5 KiB)
8 2019-04-04 2019-04-17 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji serwerowni w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0050/17 pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. rozstrzygnięty
9 2019-04-02 2019-04-23 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 540.6 KiB)
10 2019-03-07 2019-03-22 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu