ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 kompletów mebli na potrzeby stworzenia miejsca kwarantanny w ramach realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2021 z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-16
Data rozstrzygnięcia
2020-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawniczych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - wykonywanie usług z zakresu administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-02
Data rozstrzygnięcia
2020-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Powiat Nidzicki: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-27
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
postępowanie o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik postępowania (DOC, 106 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji