ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-29 2018-07-10 Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy rozstrzygnięty
2 2018-06-29 2018-07-11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu "Aktywizujemy i usamodzielniamy -1". rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 518 KiB)
3 2018-06-21 2018-07-10 Powiat Nidzicki: Dostawa sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy rozstrzygnięty
4 2018-06-19 2018-07-06 Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo – Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo rozstrzygnięty
5 2018-06-14 2018-06-29 Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielnoSci uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 1" dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 201 4-2020. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 1.2 MiB)
6 2018-06-06 2018-07-03 Powiat Nidzicki: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. rozstrzygnięty
7 2018-05-30 2018-06-20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: - sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych; - sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych; - systemu do nauczania języków obcych zawodowych rozstrzygnięty
8 2018-05-25 2018-06-18 Udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozstrzygnięty
9 2018-05-14 2018-05-25 Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego rozstrzygnięty
  • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 188.6 KiB)
10 2018-05-02 2018-05-21 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu