ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-26 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 549.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 108.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-23 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 140.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 108.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Janowo – gr. woj. (Stara Wieś).
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 104.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-04 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 570.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 104.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 113 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 113.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 132.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 19.5 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 8.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 36 KiB)
 • SIWZ (DOC, 569 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 131.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 10.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 109.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 132.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 19.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 547 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 131.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 63.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 108.5 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 112.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 236.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.4 KiB)